HD_1135

0

Loại sản phẩm : Sản phẩm thép đúc

Mã sản phẩm : HD_1135

Kích thước :

D : H240 x W120

M : H245 x W130

Giá : Liên hệ