Trám 4 nhánh

0

Loại sản phẩm : Sản phẩm thép đúc

Tên sản phẩm : Trám 4 nhánh

Kích thước : 6 ly – 7 ly – 8 ly – 10 ly

Giá : Liên hệ